งานด้านบริการ

บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานสักพรทวี


งานด้านก่อสร้างและโยธา

บริษัท ซัม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เอส.เอส.ยูเนี่ยน จำกัด

บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ จำกัด

บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น จำกัด


งานด้านเทคโนโลยี

บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น