การจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกพร้อมฉลาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 
คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม 

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

แบบแปลนงาน

รายการปริมาณงานและราคา

เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น