สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ (สกบ.)

มีหน้าที่ดำเนินการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า จ้าง รับจ้าง
เกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร 
การบริการทุกชนิด การประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้างอาคาร
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานซ่อมและสร้างถนน
พัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูก่อสร้างแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง
ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ
รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 
การออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมดูแล
เก็บรักษาผลประยชน์จากกิจการการป่าไม้ และเหมืองแร่ และสนับสนุนกิจการ
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่นๆ 


                        🆕 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก